• pro_banner

CNC |Miniaturowy wyłącznik automatyczny YCB7-63 MCB z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i zwarciem


CNC MCB (przełącznik powietrza) ma trzy główne funkcje.
1. Używany jako przełącznik nożowy, naciśnij w górę, aby włączyć i pociągnij w dół, aby wyłączyć;
2 W przypadku zwarcia przewodu pod napięciem lub przewodu neutralnego następuje chwilowe wyłączenie w celu zabezpieczenia przed zwarciem.
3. Gdy obciążenie elektryczne przekroczy wyłącznik powietrza, zadziała zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Ogólny
1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem
2. Zabezpieczenie przed zwarciem
3. Kontrolowanie
4. Stosowane w budownictwie mieszkaniowym, niemieszkalnym, przemyśle źródeł energii i infrastrukturze.
5. Ze względu na rodzaj wyzwalacza bezzwłocznego sklasyfikowano: typ B(3-5)ln, typ C(5-10)ln, typ D(10-20)ln


Czas publikacji: 28 marca 2023 r